Jordskiftesaker på gnr: 72/5

SaksnrSaksnavn
0630-1919-0014Kirkebøen nordre (Bekkedal)
0630-2011-0003Roni
0630-2003-0016Venåslia/Røggelia