Jordskiftesaker på gnr: 72/7

SaksnrSaksnavn
0630-1965-0011Fekjene (Holle)
0630-1991-0002HAUG
0630-1971-0029Holde
0630-1997-0009Holde
0630-1918-0012Holleskaret
0630-1964-0019Holleskaret (Holle)
0630-1919-0014Kirkebøen nordre (Bekkedal)