Jordskiftesaker på gnr: 76/10

SaksnrSaksnavn
0630-1991-0002HAUG
0630-2003-0016Venåslia/Røggelia