Jordskiftesaker på gnr: 76/13

SaksnrSaksnavn
0630-1945-0007Lauvslette
0630-2003-0016Venåslia/Røggelia