Jordskiftesaker på gnr: 77/1

SaksnrSaksnavn
0630-1982-0001Finset, Snorset, Hulebak
0630-1954-0004Hulebak, Ruste
0630-1964-0003Krøslein - Preimsrud
0630-1986-0019SNORSRUD/HULEBAK