Jordskiftesaker på gnr: 82/1

SaksnrSaksnavn
0630-1963-0012Brandvoll
0630-1898-0021Fausko
0630-1956-0016Fausko
0630-1967-0006Fausko-Brandvoll
0630-1922-0009Grøndalen
0630-1904-0012Helgeset - Muren sameie
0630-1964-0013Holstein
0630-1922-011ANord-Hydalen
0630-1949-0009Søndre Helgeset og Muren
0630-1991-0011TUV/FAUSKE
0630-2003-0016Venåslia/Røggelia