Jordskiftesaker på gnr: 82/7

SaksnrSaksnavn
0630-1963-0012Brandvoll
0630-1898-0021Fausko
0630-1904-0012Helgeset - Muren sameie
0630-1949-0009Søndre Helgeset og Muren
0630-1971-0002Viljugrein (Fagerset)