Jordskiftesaker på gnr: 82/21

SaksnrSaksnavn
0630-1989-0004Brandvoll
0630-1982-0023Løken
0630-1949-0009Søndre Helgeset og Muren