Jordskiftesaker på gnr: 83

SaksnrSaksnavn
0630-1990-0011BRANDVOL
0630-1908-0009Bakke
0630-1963-0012Brandvoll
0630-1989-0004Brandvoll
0630-1968-0004Brandvoll S. (Vabuleino)
0630-1935-0004Fausko skog
0630-1967-0006Fausko-Brandvoll
0630-2014-0028Fjellro
0630-1922-0009Grøndalen
0630-2011-0004Hallen
0630-1904-0012Helgeset - Muren sameie
0630-1956-0019Helgeset Nord
0630-1964-0013Holstein
0630-1957-0011Løken
0630-1966-0005Løken
0630-1982-0023Løken
0630-1919-0017Murgruppen
0630-1912-0010Mørkedalen setersameie
0630-1922-011ANord-Hydalen
0630-1955-0036Søndre Helgeset - Muren
0630-1949-0009Søndre Helgeset og Muren
0630-1950-0010Trøo, Dokken og Skaret
0630-1975-0024Tuv - Brandvoll
0630-1919-0016Tuvshagene
0630-1971-0002Viljugrein (Fagerset)
0630-1966-0014Viljugrein (Veslestølen)
0630-2009-0014Ødegården øvre