Jordskiftesaker på gnr: 83/1

SaksnrSaksnavn
0630-1963-0012Brandvoll
0630-1989-0004Brandvoll
0630-1968-0004Brandvoll S. (Vabuleino)
0630-1967-0006Fausko-Brandvoll
0630-1922-0009Grøndalen
0630-1904-0012Helgeset - Muren sameie
0630-1964-0013Holstein
0630-1982-0023Løken
0630-1922-011ANord-Hydalen
0630-1955-0036Søndre Helgeset - Muren
0630-1949-0009Søndre Helgeset og Muren
0630-1950-0010Trøo, Dokken og Skaret