Jordskiftesaker på gnr: 83/13

SaksnrSaksnavn
0630-1955-0036Søndre Helgeset - Muren