Jordskiftesaker på gnr: 83/17

SaksnrSaksnavn
0630-1949-0009Søndre Helgeset og Muren
0630-1950-0010Trøo, Dokken og Skaret