Jordskiftesaker på gnr: 85/1

SaksnrSaksnavn
0630-1904-0012Helgeset - Muren sameie
0630-1964-0013Holstein
0510-2004-0002Smådalen naturreservat
0630-1949-0009Søndre Helgeset og Muren
0630-1971-0036Sør-Hydalen
0630-2010-0018Sør-Hydalen
0630-2010-0009Sør-Hydalen sameige
0630-1971-0002Viljugrein (Fagerset)
0630-1965-0001Vårstølen