Jordskiftesaker på gnr: 86/45

SaksnrSaksnavn
0630-1957-0023Grøndalen (Grøndalen søndre)
0630-1964-0003Krøslein - Preimsrud
0630-1991-0006TUV