Jordskiftesaker på gnr: 88

SaksnrSaksnavn
0630-1970-0020Bjørnebergstølen
0630-1979-0028Bjørnebergstølen
0630-1915-0007Heimdalen
0630-2004-0009Hemsil-vassdraget
0630-2013-0013Hestehaugstølen
0630-1967-0022Hustad
0630-1969-0024Kjøstelien (Halsene Sameie)
0630-1912-0010Mørkedalen setersameie
0630-1949-0016Skriustølane
0630-1931-0003Torset og Skar
0630-1924-0002Viljugrein (Tuvsbakken)
0630-2009-0014Ødegården øvre