Jordskiftesaker på gnr: 88/19

SaksnrSaksnavn
0630-1969-0024Kjøstelien (Halsene Sameie)