Jordskiftesaker på gnr: 90/11

SaksnrSaksnavn
0630-2003-0016Venåslia/Røggelia