Jordskiftesaker på gnr: 90/14

SaksnrSaksnavn
0630-2003-0016Venåslia/Røggelia