Jordskiftesaker på gnr: 5/87

SaksnrSaksnavn
0630-2013-0012Nedre Skuggelivegen