Jordskiftesaker på gnr: 5/284

SaksnrSaksnavn
0630-2013-0012Nedre Skuggelivegen