Jordskiftesaker på gnr: 65/9

SaksnrSaksnavn
0630-1976-0014Søbsjordet
0630-1953-0004Ustedalsvassdraget