Jordskiftesaker på gnr: 93/1

SaksnrSaksnavn
0630-1935-006AFjellset sameie
0630-2007-0003Fløtavegen
0630-1957-0014Halnefjorden
0630-1982-0008Pålgard / Aslegarden
0630-1936-0009Vestre Skurdalen