Jordskiftesaker på gnr: 123/17

SaksnrSaksnavn
0600-2000-0008Lobben
0600-1995-0002NYKIRKE UTMARK