Jordskiftesaker på gnr: 137/5

SaksnrSaksnavn
0600-1995-0002NYKIRKE UTMARK
0600-1982-0004STEINSRUD 137