Jordskiftesaker på gnr: 74/13

SaksnrSaksnavn
0700-1933-0012Rønn, gnr. 71