Jordskiftesaker på gnr: 85/15

SaksnrSaksnavn
0700-1984-0031Freberg østre, gnr. 85