Jordskiftesaker på gnr: 92

SaksnrSaksnavn
0700-1989-0017SUNDE SØNDRE, GNR. 92
0700-1964-022BStrand nordre, gnr. 93
0700-1967-0007Sunde søndre, gnr. 92
0700-1968-0004Sunde søndre, gnr. 92
0700-1980-0037Sunde, gnr. 92