Jordskiftesaker på gnr: 127

SaksnrSaksnavn
0700-2013-0020Hemskilen naturreservat
0700-1938-0024Marum søndre, gnr. 136
0700-1987-0010SØRBY, GNR. 127