Jordskiftesaker på gnr: 127/16

SaksnrSaksnavn
0700-2013-0020Hemskilen naturreservat
0700-1987-0010SØRBY, GNR. 127