Jordskiftesaker på gnr: 138/7

SaksnrSaksnavn
0700-2013-0041Marum Nordre
0700-1938-0024Marum søndre, gnr. 136