Jordskiftesaker på gnr: 150/14

SaksnrSaksnavn
0700-1975-0021Kroken, gnr. 150
0700-1977-0004Kroken, gnr. 150