Jordskiftesaker på gnr: 3/11

SaksnrSaksnavn
0700-1969-0029Vear søndre, gnr. 3
0700-1948-0013Vear østre, gnr. 2