Jordskiftesaker på gnr: 3/16

SaksnrSaksnavn
0700-1961-0051Aker gård, gnr. 46
0700-1948-0013Vear østre, gnr. 2