Jordskiftesaker på gnr: 23/1

SaksnrSaksnavn
0700-1981-0033Hvål mellom, gnr. 24