Jordskiftesaker på gnr: 113/13

SaksnrSaksnavn
0700-1939-0003Anholt nedre, gnr. 111
0700-1950-0023Rønningen, gnr. 113