Jordskiftesaker på gnr: 131/15

SaksnrSaksnavn
0700-1925-0008Holt søndre, gnr. 131