Jordskiftesaker på gnr: 336/30

SaksnrSaksnavn
0800-1961-0004Brenne skog/Kjosvik skog
0820-1981-0083OTTERSNES
0810-1981-0083Ottersnes