Jordskiftesaker på gnr: 28/3

SaksnrSaksnavn
0820-2009-0015Brekke-Myklestulelva
0800-2009-0019BØELVA
0810-1954-0006Hanekamliene
0810-1983-0014Verpe