Jordskiftesaker på gnr: 12/4

SaksnrSaksnavn
0820-1961-0019BAKKA.
0820-1929-0007GRIMSTVEIT
0820-1970-0003GRIMSTVEIT
0820-2004-0011Grimstveitvegen
0820-2015-0009Heivegen
0820-1965-0014TVEITENE NORDRE
0820-2010-0028Veg Åsmellom