Jordskiftesaker på gnr: 4/29

SaksnrSaksnavn
0900-2002-0003Ny E-18: Øygardsdalen - Nørhol