Jordskiftesaker på gnr: 4/31

SaksnrSaksnavn
0900-2002-0003Ny E-18: Øygardsdalen - Nørhol
0920-1980-0005SKAREGRØM