Jordskiftesaker på gnr: 62

SaksnrSaksnavn
0900-1995-0024Bringsvær m.fl
0900-1989-0001ESKETVEIT
0920-9999-0507ESKETVEIT
0900-1995-024HEngekjærvegen
0900-2013-0053Engekjærveien