Jordskiftesaker på gnr: 71/18

SaksnrSaksnavn
0900-2002-0003Ny E-18: Øygardsdalen - Nørhol