Jordskiftesaker på gnr: 151/3

SaksnrSaksnavn
0900-2002-0029E-18 - Nørholm - Lillesand gr
0910-1937-0005SVENNEVIK
0920-9999-0541SVENNEVIK INNMARK