Jordskiftesaker på gnr: 224/2

SaksnrSaksnavn
0900-1991-0018HASTEINSUND
0920-1948-0010HASTEINSUND
0920-9999-0275HASTEINSUND
0920-1982-0038HASTEINSUND, ØYNA
0920-1982-0007VERNESKOG TROMØYA
0920-1974-0006ØYNA, HASTEINSUND