Jordskiftesaker på gnr: 410/14

SaksnrSaksnavn
0900-2014-0060Nedre Nidelv Elveeierlag
0900-1993-0030RISE
0920-1943-0012RISE UTMARK