Jordskiftesaker på gnr: 426/6

SaksnrSaksnavn
0900-1995-0024Bringsvær m.fl
0900-2014-0060Nedre Nidelv Elveeierlag
0920-1956-0004TINGSTVEIT