Jordskiftesaker på gnr: 443

SaksnrSaksnavn
0920-1976-0021BRAASTAD
0920-1957-0002BRÅSTAD
0920-1961-0007BRÅSTAD
0920-1967-0024BRÅSTAD (BAKKESTEENE)
0900-1996-0027Braastad
0900-1998-0029Bråstad
0900-2011-0041Bråstad
0900-1987-0005RISE
0920-1943-0012RISE UTMARK