Jordskiftesaker på gnr: 2

SaksnrSaksnavn
0900-2001-0028Besteland
0900-2012-0023Grensa ved Øyetjønn
0910-1965-0001HEGGLAND -LANGEID Ø OG N.
0900-1991-0009LANGEID
0910-1971-0007LANGEID
0910-9999-0331LANGEID UTM.
0910-9999-0330LANGEID ØVRE OG NEDRE
0900-2010-0037Langeid nedre og øvre
0900-2010-0034Langeid øvre og nedre
0900-1997-0001Rysstad