Jordskiftesaker på gnr: 2/7

SaksnrSaksnavn
0900-2001-0028Besteland
0910-1965-0001HEGGLAND -LANGEID Ø OG N.
0910-1971-0007LANGEID
0910-9999-0331LANGEID UTM.
0900-2010-0034Langeid øvre og nedre
0900-1997-0001Rysstad